Weerbaarheidtraining

op scholen vanaf groep 4 t/m het hoger onderwijs

De sociale weerbaarheidtraining ‘Kom op voor jezelf’ is een trainingsprogramma dat kinderen en (jong)volwassenen helpt om door spel, gesprekken en technieken hun eigen grenzen en die van anderen te laten ontdekken, herkennen en respecteren. Zo leren ze om (eigen) keuzes te maken.

Weerbaarheidtraining in groepsverband

De doelgroep bestaat uit :

 • Kinderen van 8 tot en met 12 jaar
 • Jongeren van 12-18 jaar
 • (jong)volwassenen

Doel van de training

De deelnemers leren om sociaal weerbaarder te worden, vanuit hun eigen kwaliteiten. Na een succesvol doorlopen training:

 • is het zelfvertrouwen van de deelnemers toegenomen
 • kunnen de deelnemers beter hun eigen grenzen aangeven
 • zijn de deelnemers verbaal beter in staat om voor zichzelf op te komen
 • kunnen de deelnemers zich beter inleven in de ander
 • zijn de deelnemers zich (beter) bewust van hun eigen gevoel, gedrag en eigen verantwoordelijkheid

 

Inhoud van de training

Basisonderwerpen die aan bod komen

 • Stevig staan: leer stevig staan als een boom!
 • Trots zijn op jezelf
 • Ja-nee-twijfel gevoel
 • Lichaamstaal en non-verbale communicatie
 • Grenzen van jezelf en van de ander
 • Hulp vragen en hulp geven
 • Keuzes maken en het leren nemen van je eigen verantwoordelijkheid
 • Zelfbeheersing/ Rots en Water
 • De vier stappen methode
 • Groepsdruk en pesten

De trainingen op maat bestaan uit 7 tot 10 lessen van een uur waarbij sprake is van een mengeling van fysieke oefeningen en overlegmomenten. De deelnemers wordt geleerd in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken.

De specifieke inhoud van de lessen wordt in overleg vastgesteld, we werken voornamelijk vraag gestuurd. De training geef ik samen met mijn gecertificeerde collega trainer Gerd-Jan van der Tol.