Privacybeleid

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Marieke Meelkop

 

Marieke Meelkop Training en Coaching

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Marieke Meelkop Training en Coaching (MMTC). Marieke Meelkop is een trainer en coach op het gebied van weerbaarheidstraining en coaching ogv leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door MMTC verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MMTC, neem dan gerust contact op!

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door MMTC. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met MMTC via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van je vraag.
 2. De website van MMTC verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Ontvangers

De gegevens die MMTC ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Webreus. De e-mail van MMTC wordt gehost bij Webreus. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Webreus. De website en back-ups van de website worden gehost bij Webreus. Gegevens die jij achterlaat op de website van MMTC zijn op de servers van Webreus opgeslagen.

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MMTC, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met MMTC via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 2. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door MMTC of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar MMTC. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Jouw rechten

 1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MMTC vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MMTC. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door MMTC.
 3. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij MMTC opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient MMTC al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MMTC vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MMTC niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat MMTC jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@mariekemeelkop.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

MMTC verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact met je te kunnen opnemen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan MMTC de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met MMTC met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.  MMTC behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MMTC dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MMTC te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.